COMMUNITY

HOME : COMMUNITY   >   News

News

'코로나19' 구석구석 방역 필수

페이지 정보

작성자 (주)승산팩 작성일20-03-11 16:48 조회42회 댓글0건

본문

다중 이용시설 구내식당 및 사무동,기숙사동 방역을 실시 하였습니다. 

여수공장 : 전남 여수시 율촌면 율촌산단2로241-70 / 대표전화 : 061-807-3150 팩스 : 061-807-3160 E-mail : sspack@naver.com / ssp3150@sspack.co.kr

김해공장 : 경남 김해시 상동면 상동로 265-23 TEL:055-329-3150 FAX:055-329-3160

미국공장 : Seung San Pack, 3840 Lower Wetumpka Rd, Montgomery, AL 36117 / TEL : +1-334-386-2891 FAX : +1 334-386-2894

COPYRIGHT(C)2017 승산팩 ALL RIGHT RESERVED